Κατηγορία: Πανίδα

Κρι-κρι (Capra aegagrus creticus)

Το κρι-κρι, μερικές φορές αποκαλούμενο κρητική αίγα, αγρίμι, κρητικός αίγαγρος ή κρητικό αγριοκάτσικο, θεωρείται υποείδος του αγριοκάτσικου.

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Ο Κορμοράνος είναι ένα διαδεδομένο θαλασσοπούλι, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Συναντάται σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική και στην Ανατολική Ακτή της Βόρειας Αμερικής.

Παρνάσσιος Απόλλων (Parnassius apollo)

Η Parnassius apollo L. 1758 (Παρνάσσιος Απόλλωνας) είναι μια σπάνια πεταλούδα της ορεινής ζώνης στην Ευρώπη. Συνήθως εμφανίζεται πάνω από τα 1.000 μέτρα.