Βαθμοί Δυσκολίας Φαραγγιών

Στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού

Κατά την επιλογή ενός φαραγγιού, η ομάδα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον βαθμό δυσκολίας αυτού, και να ενεργεί σύμφωνα με τις ικανότητες ακόμα και των πιο αδύναμων μελών της.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα βαθμολόγησης που έχει υιοθετηθεί και στην Ελλάδα, ένα φαράγγι χαρακτηρίζεται με τρία ψηφία, πχ: βαθμός δυσκολίας 3 4 ΙV , που αντιπροσωπεύουν την καθετότητα , την υδρολογία, και τη διάρκεια αντίστοιχα.

Η αναλυτική παρουσίαση των εννοιών και ενδείξεων του εν λόγω συστήματος παρουσιάζονται μέσα από τους ακόλουθους δύο πίνακες:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…