Τα Αισθητικά Δάση της Ελλάδας

Τα Αισθητικά Δάση στη χώρα μας είναι φυσικά ή τεχνητά δημιουργημένα δάση που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και αναψυχική αξία και στα οποία επιβάλλεται η προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και του ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους τους.

Η ύπαρξη και αναγνώριση των Αισθητικών Δασών της Ελλάδας καθιερώθηκε το 1971. Ως Αισθητικά Δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές της χώρας, με συνολική έκταση 32.506 εκτάρια (325.060 στρέμματα).

Η συνολική χερσαία έκταση των Αισθητικών Δασών αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της Ελλάδας. Το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 9,8 εκτάρια (98 στρέμματα).

Τα Αισθητικά Δάση της Ελλάδας είναι τα εξής:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…